eastCloud
پروژه دنا

پروژه دنا

شما احتمالا به این دلیل اینجا هستید که
آرزو های بزرگتری برای سرزمینمان دارید!ما قصد داریم تا با ساخت ماهواره های Cube Sat و Can Sat در جهت شناخت بهتر نیازمندی ها و چالش ها، مطالعه و تحقیق در راستای توسعه ی این فناوری ها را از فضا شروع کنیم.این موضوع باعث میشود تا قطعات تست ها و آزمایش های لازم را در محیط حقیقی به انجام برسانند.

داشتن دانش و منابع مالی کافی، شروع بی پایان چنین پروژه هایی در عمق فضا خواهد بود. ما تلاش میکنیم تا با جلب اعتماد شما همکاران و سرمایه گذاران گرامی، فعالیت ها را نه فقط در بخش توسعه و تست قطعات، که در ارتباط با محیط خارج از جو پیش ببریم.

ما قصد داریم تا با ساخت ماهواره های Cube Sat و Can Sat در جهت شناخت بهتر نیازمندی ها و چالش ها، مطالعه و تحقیق در راستای توسعه ی این فناوری ها را از فضا شروع کنیم.این موضوع باعث میشود تا قطعات تست ها و آزمایش های لازم را در محیط حقیقی به انجام برسانند.

داشتن دانش و منابع مالی کافی، شروع بی پایان چنین پروژه هایی در عمق فضا خواهد بود. ما تلاش میکنیم تا با جلب اعتماد شما همکاران و سرمایه گذاران گرامی، فعالیت ها را نه فقط در بخش توسعه و تست قطعات، که در ارتباط با محیط خارج از جو پیش ببریم.

تولید ابزار
ساخت کیت هایی با احتمال موفقیت بیشتر در عرصه ی فناوری های فضایی یکی از اهداف ماست
اصولا متمرکز کار کردن بهتر است تا انجام چند فعالیت پراکنده به طور همزمان
هوشمند سازی
وقت آن رسیده که نه تنها یک گام، بلکه چند گام مهم , جدید برداریم
راه حل خیلی از مسائل پیچیده ی فضا، هوش مصنوعی است و ما ایده های جالبی برایش داریم
آموزش و توسعه علمی
در فرهنگ سازمانی ما انحصار معنایی ندارد و برای انحصار گرایی به این عرصه نیامده ایم
آمدیم تا همکاران و شرکای کاری جدیدی در این حوزه پیدا کنیم و بین سایرین پیشتاز باشیم

در این پروژه سهیم باشید!