ایست کلاود


Simplist
سیمپلیست

با روی کار آمدن سیستم های مدیریت محتوا و توسعه ی افزونه ها بر روی آنها اگرچه در بدو ظهورشان منجر به
توسعه ی سریعتر و دقیق تر و ایجاد یک استاندارد واحد شدند، اما رفته رفته با ورود اشخاص غیر حرفه ای به این عرصه
صنعت توسعه ی نرم افزار های تحت وب را با چالش ها و خرابکاری های بسیاری از سوی افراد غیر توسعه دهنده رو به رو کرد، ما با Simplist قصد داریم تا سرویسی را برای راحتی کار توسعه دهندگان شخصی سازی کنیم.

سازنده:
تاریخ تکمیل:

اکتبر 15, 2017

الگو برداری:

ASP.NET MVC / LARAVEL

زبان پایه:

PHP 7