ایست کلاود

سیاست حریم خصوصی

بیشتر خدمات ما مانند بازی ها، نرم افزار ها و غیره آفلاین هستند و شما میتوانید بدون نیاز به اتصال به اینترنت از آنها استفاده کنید.
همچنین، شما میتوانید ببینید که آیا نرم افزار نیاز به اتصال به اینترنت دارد یا خیر؟ این مورد در بخش مدیریت دستگاهتان قابل رویت است.
بنابراین ما از اطلاعات شما استفاده نمی کنیم، جز آن داده هایی که شما در فروشگاه ها آنلاین یا در این وب سایت در اختیار ما قرار میدهید!