eastCloud

مشاغل

اگر مهارت های مورد نظر ما را دارا میباشید
برای آغاز همکاری با ما ارتباط برقرار کنید

آدرس

در حال تغییر

تلفن پشتیبانی
ایمیل پششتیبانی
ارتباط سریع

تلگرام

Neuralion
مشاغل نورالاین
در 4 حوزه نیازمند توسعه دهنده هستیم
پذیرش
HAOS
مشاغل نرم افزار HAOS
در حال حاضر استخدام نمی کنیم
پذیرش
Landing on Mars
مشاغل بازی فرود بر مریخ
در حال حاضر استخدام نمی کنیم
پذیرش
eastCloud LLC.
مشاغل مجموعه eastCloud LLC
موضوع همکاری: پروژه های درون و برون سازمانی
نوع همکاری: پروژه ای
1. موضوع همکاری: مهندس نرم افزار
برنامه نویس مسلط به زبان های C/C++ جهت کار با سنسور های GPS، ارتباطات تله متری، و سایر
سنسور های ارتباطی بر روی یکی از برد های آردوینو، رزبری پای و برد های شخصی سازی شده
sponsored by DENAپروژه دنا
2. موضوع همکاری: مهندس سخت افزار
مسلط به مفاهیم ارتباطات رادیویی برای پیاده سازی، آنالیز قطعات و بردها و سایر سخت افزار ها
و زیر سیستم های ارتباطی، برای پیاده سازی ارتباط پایدار و کنترل از راه دور
تعامل سازنده با همکاران مهندس برق حاضر در مجموعه
sponsored by DENAپروژه دنا
3. موضوع همکاری: مهندس برق: گرایش های الکترونیک، مخابرات، انرژی و کنترل

الکترونیک
شما باید بتوانید در پیاده سازی، اتصال و تست تمامی قطعات، در کنار مهندسین سخت افزار حاضر در مجموعه باشید.
sponsored by DENAپروژه دنا

مخابرات
برای کار ب انواع سنسور ها و تجهیزات ارتباطی شامل کنترل از راه دور، ارسال و دریافت داده و همچنین موقعیت یابی در داخل و خارج از جو زمین به شما نیازمندیم
sponsored by DENAپروژه دنا

انرژی
ما قصد تبدیل و استفاده از انرژی خورشیدی به انرژی های مصرفی مورد نیاز کیت های نصب شده بر روی زیر سیستم های خود را داریم
sponsored by DENAپروژه دنا

کنترل
تعامل سازنده در درک مسئله ی هوشمند سازی و خودکار سازی سیستم ها و زیر سیستم ها در کنار همکاران متمرکز بر روی سیستم های هوشمند
نیازمندی اصلی و اساسی ما به شما متخصصات کنترل میباشد.
sponsored by DENAپروژه دنا
پذیرش