ایست کلاود

مشاغل

اگر مهارت های مورد نظر ما را دارا میباشید
برای آغاز همکاری با ما ارتباط برقرار کنید

آدرس

در حال تغییر

تلفن پشتیبانی
ایمیل پششتیبانی
ارتباط سریع

تلگرام

Neuralion
مشاغل نورالاین
در 4 حوزه نیازمند توسعه دهنده هستیم
پذیرش
HAOS
مشاغل نرم افزار HAOS
در حال حاضر استخدام نمی کنیم
پذیرش
Landing on Mars
مشاغل بازی فرود بر مریخ
در حال حاضر استخدام نمی کنیم
پذیرش
eastCloud LLC.
مشاغل شرکت eastCloud LLC
موضوع همکاری: پروژه های درون و برون سازمانی
نوع همکاری: پروژه ای
پذیرش