eastCloud
  • خانه
  • وبلاگ
  • همکاری میان سرویس های هوشمند Lobe و سرویس جدید مجموعه ی ما با نام Neuralion

همکاری میان سرویس های هوشمند Lobe و سرویس جدید مجموعه ی ما با نام Neuralion

03 October, 2018

همکاری میان سرویس های هوشمند Lobe و سرویس جدید مجموعه ی ما با نام Neuralion

همکاری میان سرویس های هوشمند Lobe و سرویس جدید مجموعه ی ما با نام Neuralion

سرویس اخیر ما با نام Neuralion در ماه های آینده به صورت رسمی به عنوان یک بستر توسعه مبتنی بر هوش مصنوعی و ارائه دهنده ی رابط های نرم افزاری رونمایی خواهد شد.

در این بین برخی مستندات و متد های حجیم سازی و ساختار های نوین در این میان ارائه شده است که باعث کاهش شدید لگینگ و توسعه ی پایدار تر در این حوزه میشود؛ ما نیز به عنوان ارائه دهنده ی این بستر بر آن بودیم تا بتوانیم با دقت در توسعه ی این ساختار، رابط پذیری و قابل استفاده بودن آن را تضمین کنیم که ضمن سازماندهی این بخش مهم از بستر توسعه ی خود، استارت آپ موفق لوب را نیز در توسعه ی مدل هوشمند سازی و توسعه پذیری ضمن استفاده از سرویس های منحصر به فرد این شرکت موفق در ارائه ی بستری عمومی برای هوش مصنوعی یاری رساندیم.

این مجموعه ضمن ارائه ی بخش مهمی از ساختار خود در چارچوب آغاز فرآیند همکاری، از مجموعه ی ایست کلاود در این خصوص قدردانی نمود.


نویسنده
/
Milad
دسته بندی ها
تقویم