ایست کلاود

معرفی بازی ایرانی فرود بر مریخ

19 January, 2019

معرفی بازی ایرانی فرود بر مریخ

معرفی بازی ایرانی فرود بر مریخ

بازی فرود بر مریخ یا Landing on Mars یکی دیگر از مجموعه بازی های HAOS میباشد که توسط مجموعه ی eastCloud LLC. در حال تولید و انتشار میباشد. در این بازی مهیج سعی شده تا کاربر ضمن چالش های واقعی کنترل و ارتباطات رادیویی مریخ نورد، شرایط بد جوی و سرمای کمتر از آستانه، از اکتشاف و آزمایش در فضای سه بعدی سیاره مریخ لذت ببرد. بر این اساس این بازی در واقع میتواند یک شبیه سازی رایانه ای برای تست و آنالیز چالش ها و رخداد های احتمالی بر روی سیاره ی سرخ باشد. از اولین تریلر این بازی لذت ببرید.

 

مشاهده اولین تیزر